Máy lạnh áp trần

Sharp GS-XP24FR/GU-XR24FR

Hãng sản xuất: SHARP Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 0 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần

Panasonic CS-D34DTH5 \ CU-D34DBH8

Hãng sản xuất: PANASONIC Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 34500 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần

Panasonic CS-D28DTH5 (CU-D28DBH5)

Hãng sản xuất: PANASONIC Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 25160 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần

Mitsubishi PC-6GAKD

Hãng sản xuất: MITSUBISHI Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 51900 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần

LG UV42NLD

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 46915 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần Tốc độ làm nóng (BTU/h): 52547

LG MV12AHNE0

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13200

General ABG45R

Hãng sản xuất: GENERAL Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42300 Tốc độ làm nóng (BTU/h): 45700

General ABG 54R

Hãng sản xuất: GENERAL Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 54000

Fujitsu ABY45R/AOY45R

Hãng sản xuất: FUJITSU Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 42400 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần Tốc độ làm nóng (BTU/h): 45800

Fujitsu ABY54A/AOY54A

Hãng sản xuất: FUJITSU Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 47500 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần

Daikin FH48NUY1

Hãng sản xuất: DAIKIN Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 49100 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần

Daikin FDYM05FAV1/RY125LUY1

Hãng sản xuất: DAIKIN Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 44500 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường