Máy lạnh LG

LG HPC246SLA0

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 Kiểu điều hòa: Kiểu tủ đứng

LG HP-H246SLA0

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 Kiểu điều hòa: Kiểu tủ đứng

LG V10EN1

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

LG S18EN1

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

LG S24EN1

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 24000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

LG UV42NLD

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 46915 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần Tốc độ làm nóng (BTU/h): 52547

LG MV12AHNE0

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 Kiểu điều hòa: Kiểu áp trần Tốc độ làm nóng (BTU/h): 13200

LG HT-C368DLAO

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 36000 Kiểu điều hòa: Kiểu âm trần

LG HT-C306HLA0

Hãng sản xuất: LG Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 28000 Kiểu điều hòa: Kiểu âm trần