Máy lạnh treo tường

Sharp AH-AP18LMW

Hãng sản xuất: SHARP Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường Tốc độ làm nóng (BTU/h): 2.88

Sharp APX9MEW

Hãng sản xuất: SHARP Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000

Sharp XV13MEW

Hãng sản xuất: SHARP Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12500

Sharp AHA18LEW

Hãng sản xuất: SHARP Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Samsung ASV10PSPN/PXXEA

Hãng sản xuất: SAMSUNG Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 10000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Samsung AS09TUPN/PXXEA

Hãng sản xuất: SAMSUNG Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Samsung ASV10ESLN

Hãng sản xuất: SAMSUNG Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Samsung AS09RUMN

Hãng sản xuất: SAMSUNG Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Samsung AS18TULN/LXXEA

Hãng sản xuất: SAMSUNG Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Reetech RT/RC9BL1

Hãng sản xuất: REETECH Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Reetech RT/RC9BM9

Hãng sản xuất: REETECH Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9200 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Reetech RTV12-BE4/RCV12-BE4

Hãng sản xuất: REETECH Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 12000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Reetech RT12BM9 / RC12BM9

Hãng sản xuất: REETECH Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 1350 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Panasonic KC-18KKH

Hãng sản xuất: PANASONIC Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Panasonic CU/CS-S10NKH

Hãng sản xuất: PANASONIC Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9720 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Panasonic CS-S24MKH-8 / CU-S24MKH-8

Hãng sản xuất: PANASONIC Loại máy: 1 chiều lạnh Inverter Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 21300 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Panasonic CS-A9MKH-8 / CU-A9MKH-8

Hãng sản xuất: PANASONIC Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9720 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường

Nagakawa NS-A102

Hãng sản xuất: NAGAKAWA Loại máy: 2 chiều lạnh - nóng Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000

Nagakawa NS-C102

Hãng sản xuất: NAGAKAWA Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 9000

Mitsubishi Heavy SRC/SRK18CEV

Hãng sản xuất: MITSUBISHI Loại máy: 1 chiều lạnh Tốc độ làm lạnh (BTU/h): 18000 Kiểu điều hòa: Kiểu treo tường